SeoInstalator – nowe moduły instalacyjne

  • 18 kwietnia, 2014

Dzisiaj do oferty doszły 4 nowe moduły instalacyjne: CMS dotClear, CMS flatPress, CMS getSimple i Joomla CMS.

dotClear 2.6.2
Automatyczna instalacja i konfiguracja dotClear (z językiem polskim). Jest to CMS działający na bazie Mysql. Możliwość automatycznego instalowania templatki (skórki).

flatPress 1.0.2
Automatyczna instalacja i konfiguracja cmsa flatPress – CMS działa bez MySql. Możliwość automatycznego instalowania templatki (skórki).

getSimple 3.3.1
Automatyczna instalacja i konfiguracja getSimple (z językiem polskim). Jest to CMS bez bazy Mysql. Możliwość automatycznego instalowania templatki (skórki).

Joomla 3.2.2
Automatyczna instalacja i konfiguracja (meta dane) Joomla z bazą MySql. Automatyczne wgrywanie języka polskiego. Możliwość automatycznego instalowania templatki (skórki).

Informacje o modułach są na stronie seoinstalator.pl

W najbliższym czasie (prawdopodobnie dzisiaj) będzie aktualizacja SeoInstalatora poprawiająca funkcjonalność seoinstalatora, przede wszystkim raportowanie błędów i walidacja wprowadzanych danych.

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow