Czy domniemane linki przenoszą moc SEO?

Ostatni test przeze mnie przeprowadzony dowiódł, że GoogleBot przechodzi po nieklikalnych adresach stron (takich, które nie są elementem nawigacji, na przykład ten:

Read more
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow