Słownik pojęć SEO

Oto mój słownik pojęć związanych z SEO.

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow