Google wprowadził nowego crawlera o nazwie GoogleOther, który ma pomóc w lepszym indeksowaniu stron internetowych. Crawler ten ma działać równolegle z istniejącymi już botami Google, takimi jak Googlebot czy Googlebot-Mobile.

Google wprowadził nowego crawlera, GoogleOther, w celu poprawy jakości wyników wyszukiwania oraz zwiększenia efektywności indeksowania stron internetowych. Nie ma informacji, żeby GoogleOther specjalnie szukał treści generowanych przez AI, jednakże jako nowy crawler, może on wprowadzić zmiany w sposobie indeksowania stron, w tym także tych, które zawierają treści generowane przez AI. Jednak celem wprowadzenia GoogleOther jest przede wszystkim usprawnienie procesu indeksowania stron internetowych i zapewnienie lepszej jakości wyników wyszukiwania dla użytkowników.

Jednak opis tego crawlera nie wyklucza wykorzystania go w celach badania pod kątem źródła AI.

W polskiej wersji dokumentacji nie znajdziemy jeszcze informacji o tym crawlerze, po przetłumaczeniu:

Czy myślisz, że Google dodałby nowego robota internetowego, żeby szukał informacji w sposób intensywny? To byłoby łatwe do wykrycia i zablokowania przez właścicieli stron internetowych. Lepiej byłoby użyć dotychczasowego robota Google, który już przeszukuje strony w sieci. Co więcej, można analizować treści na podstawie danych, które już zostały znalezione i zapisane przez robota Google w pamięci podręcznej, co oznacza, że nie trzeba używać dodatkowego robota.

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow