Google jakieś pół roku temu wydało mały poradnik (Google’s Search Engine Optimization Starter Guide) na temat optymalizacji stron internetowych. Warto słuchać wskazówek Google, dlatego warto ten poradnik przeanalizować.

Unikalne tytuły


Tytuł strony wpisujemy oczywiście w nagłówku w ramach znacznika title. Powinno zadbać się o unikalny tytuł dla wszystkich swoich stron na witrynie. Tytuł powinien zawierać nazwę firmy (strony) i kilka ważnych słów na temat zawartości.

Dobre praktyki

 • tytuł zgodny z zawartością strony
 • unikalny tytuł dla każdej strony witryny (bądź ściśle powiązanych grup stron)
 • krótki i zwięzły tytuł

  Złe praktyki

 • brak powiązania tytułu z zawartością
 • używanie tytułów nic nie mówiących o zawartości (np. „Strona 1”, „Bez tytułu”, „Untitled” itd.)
 • używanie jednego tytułu dla większych ilości stron witryny czy też wszystkich stron
 • używanie tytułów nie pomagających użytkownikowi
 • używanie niepotrzebnych słów

  Używaj dobrze opisów

  W opisie strony zmieścimy więcej niż w przypadku tytułu. Powinien to być już zwięzły opis zawartości strony. Google bierze pod uwagę ten znacznik, jego zawartość. Tak jak w przypadku tytułów, dobrze jest pisać różne opisy konkretnie pod zawartość danej strony witryny.

  Dobre praktyki

 • podsumowanie tego, co można znaleźć na stronie
 • unikalne opisy dla stron

  Złe praktyki

 • brak zgodności opisu z zawartością
 • używanie opisów nic nie mówiących użytkownikowi
 • wpiswanie samych słów kluczowych
 • kopiowanie zawartości strony do opisu
 • takie same opisy na wszystkich stronach bądź większych niepowiązanych grup stron

  Dobre URL

  Adresy stron same w sobie powinny coś mówić o ich zawartości. Załóżmy, że anchor będzie URL’em. Wtedy zyskach odpowiednie słowa w anchor tekście, dzięki czemu wpływ na ranking twojej strony będzie większy. Dobrze jest, żeby w adresie strony zawarta była kategoria i tytuł albo jego część.

  Dobre praktyki

 • używanie słów w URL’ach
 • dobra struktura katalogów (na przykład z podziałem na kategorie)
 • jeden URL do jednej strony (używanie 301 redirect)!

  Złe praktyki

 • używanie długich URL’ów i zawierających sesje i parametry GET.
 • używanie URL’ów nic nie mówiących użytkownikowi
 • powtarzanie w adresie słów kluczowych
 • tworzenie zbyt głębokiej struktury
 • używanie nazw katalogów nic nie mówiących użytkownikowi
 • tworzenie tej samej strony na subdomenie
 • wewnętrzna struktura strony z www i bez

  Dobra nawigacja strony


  Dotarcie do zawartości szukanej przez użytkownika nie powinno być trudne, nie powinno wiązać się z wieloma kliknięciami. Ułatwi to przeglądanie twojej strony nie tylko użytkownikom, ale także robotom.

  Dobre praktyki

 • tworzenie mapy serwisu dla użytkowników (html)
 • tworzenie mapy serwisu dla wyszukiwarek (xml)
 • używanie paska nawigacyjnego na stronie (breadcrumb)
 • tworzenie „404 page” z linkiem do strony głównej

  Wysokiej jakości zawartość

  Strona ma być dla ludzi, ma zawierać ciekawe informacje czy też materiały. Warto dostosować się do rad poniżej:

  Dobre praktyki

 • pisz przystępnym językiem bez błędów
 • twórz strony tematyczne
 • twórz unikalne treści
 • twórz treści potrzebne ludziom

  Złe praktyki

 • nie wyświetlaj tekstu w formatach graficznych
 • nie kopuj treści z innych stron
 • nie twórz kilku stron z podobną treścią czy też sensem

  Anchor tekst

  Anchor to oczywiście klikany tekst odnośnika. Anchor powinien wskazywać bezpośrednio zawartość strony do której kieruje (wskazuje użytkownikowi jak i robotom). Odpowiednie anchory w linkowaniu wewnętrznym są bardzo ważne!

  Złe praktyki

 • tworzenie anchorów typu „strona”, „artykuł”, „tutaj”, „kliknij” itd., czyli takich, które nic użytkownikowi nie mówią o zawartości
 • tworzenie anchorów wprowadzających użytkownika w błąd
 • pisanie zbyt długich anchorów
 • linki wyświetlane dokładnie taką czcionką jak regularny tekst

  Używaj nagłówków

  Używanie nagłówków sprawi, że użytkownik szybciej znajdzie w tekście to, co go interesuje! Szybciej zorientuje się w zawartości strony. Używanie nagłówków szczególnie w długich tekstach jest bardzo ważne. Przykładem może być wpis, który właśnie czytasz.

  Złe praktyki

 • nagłówki nic nie mówiące
 • pisanie całego tekstu jako nagłówek
 • używanie nagłówków do nadania stylu, a nie zaznaczenia struktury

  Obrazki

  Używaj w obrazkach atrybutu alt. Napisz w nim, co dany obrazek przedstawia. Pomoże to wyszukiwarkom zapoznać się z zawartością zdjęcia. Ludzie mający wyłączone wyświetlanie obrazków będą wiedzieli, co przedstawiasz. Również niewidomi będą mogli zapoznać się z zawartością obrazka.

  Dobre praktyki

 • rzetelne opisywanie obrazków
 • nazwy plików mówiące coś o zawartości
 • używaj najbardziej znanych formatów graficznych (jpg, gif, png, bmp)

  Złe praktyki

 • tworzenie nazw i opisów nic nie mówiących
 • wpisywanie słów kluczowych w atrybuty alt

  Inne porady

 • wskazywanie robotom te treści, które mają być indeksowane (robots.txt), czyli przeznaczone dla użytkowników
 • używanie atrybutów nofollow dla stron, których nie chcemy przekazać reputację
 • Title
  Caption
  File name
  Size
  Alignment
  Link to
    Open new windows
    Rel nofollow