WPis to automat do masowej obsługi stron opartych o WordPress CMS – dotyczy zarówno tych Web 2.0. W najbliższym czasie dojdzie jeszcze obsługa Bloggera. Od opublikowania pierwszej wersji WPisu minęło już grubo ponad dwa miesiące. Doszło wiele ciekawych opcji. Stąd pomysł, by wymienić wszystkie opcje jakie posiada w obecnej wersji 1.1.0.

Zacznijmy od opcji wprowadzania WordPressów do programu:

 1. Możliwość wprowadzania blogów z protokołem http jak i https
 2. Możliwość wprowadzania blogów z zabezpieczeniem logowania w htaccess: autoryzacja przez login i hasło (możliwość wprowadzenia dowolnych danych). Dwa popularne seo hostingi mają domyślnie takie zabezpieczenia (rhosting i linuxpl)
 3. Możliwość wprowadzania blogów z obsługą XMLRPC jak i bez (często nie ma dostępu do XMLRPC w serwisach Web 2.0)
 4. Możliwość wprowadzania pojedynczo adresów jak i importu wielu blogów
 5. Dowolny podział blogów na grupy

Operacje jakie można wykonać na pojedynczym blogu, całej grupie blogów lub wybranych blogach z grupy:

 1. Aktualizacja silnika WordPress
 2. Aktualizacja pluginów
 3. Aktualizacja templatek
 4. Automatyczne logowanie do dowolnej strony panelu WordPressa (wystarczy zaznaczyć blogi i wybrać z listy rozwijanej do jakiej strony panelu chcemy się szybko dostać) – każdy blog otwiera się w osobnej zakładce przeglądarki
 5. Możliwość szybkiego zalogowania do strony głównej panelu bloga jednym kliknięciem (bez konieczności zaznaczenia strony checkboxem i wyboru z listy rozwijanej danej podstrony)
 6. Szybki podgląd konfiguracji każdego z blogów
 7. Publikowanie artykułów (możliwość wprowadzania synonimów jak i przedziału dat w których ma być publikowany artykuł, oczywiście z wyborem kategorii, możliwością umieszczania obrazków w artykule – edytor WYSIWYG)
 8. Pełna edycja artykułów (wraz z możliwością usunięcia, zdjęcia publikacji)
 9. Masowe usuwanie artykułów po URL – wystarczy wprowadzić adresy wpisów, które przeznaczone są do usunięcia
 10. Publikowanie stron statycznych (page) z obsługą synonimów.
 11. Edycja stron statycznych
 12. Usuwanie stron statycznych po URL – tak jak w przypadku artykułów, wystarczy podać adresy stron statycznych przeznaczonych do usunięcia
 13. Zarządzanie komentarzami (usuwanie, zatwierdzanie, oznaczanie jako spam, edycja komentarzy)
 14. Zarządzanie linkami BlogRoll
 15. Dodawanie użytkowników z przypisaniem jego roli
 16. Usuwanie użytkowników
 17. Instalacja i włączenie dowolnej templatki po nazwie
 18. Instalacja i włączenie dowolnego pluginu po nazwie
 19. Konfiguracja wybranych pluginów (na ten moment WP Database Backup)
 20. Włączanie Widgetów po nazwie
 21. Wyłączanie Widgetów po nazwie
 22. Tworzenie kategorii
 23. Zmiana nazwy domyślnej kategorii
 24. Łatwa konfiguracja blogów (dotyczy wszystkich zakładek: Ogólne, Czytanie, Pisanie, Dyskusja, Media, Bespośrednie odnośniki)

Dodatkowo każda strona podpięta do panelu WPisu jest monitorowana pod względem dostępności. Jeśli wystąpią na niej problemy – zostaniesz o tym poinformowany poprzez moduł „Alerty – monitor stron”.

Wszystkie pola, do których wprowadza się dane obsługują zagnieżdżane synonimy. Oczywiście jest dostępne raportowanie ze wszystkich wykonywanych akcji.

Poniżej jeszcze zamieszczam changelog:

v1.1.0 – 14 II 2015
 • dodana opcja tworzenia kategorii (dotychczas tworzenie było możliwe tylko przy wysyłce artykułu)
 • możliwość zmiany nazwy kategorii domyślnej
 • obsługa widgetów (włączanie i wyłączanie po nazwie)
 • masowe usuwanie stron (page) po URL
 • ważna poprawka publikowania stron (page, dotyczy obsługi synonimów)
v1.0.9 – 30 I 2015
 • poprawka obsługa blogów wordpress.com przez xmlrpc.php
v1.0.8 – 23 I 2015
 • naprawiona obsługa blogów wordpress.com przez xmlrpc.php (obsługa wszystkich blogów bez wyjątku)
 • BETA: dodana obsługa blogów WordPress bez dostępu do xmlrpc.php
 • inne poprawki
v1.0.7 – 7 I 2015
 • dodana paginacja przy przeglądaniu wpisów i komentarzy
 • poprawiona edycja wpisów
v1.0.6 – 23 XII 2014
 • poprawione otwieranie panelu WordPress w przeglądarce
 • poprawiona konfiguracja WordPressów
 • poprawki raportowania poprawnie wykonanych zadań
v1.0.5 – 16 XII 2014
 • poprawka łączenia z wordpress.com po xmlrpc
v1.0.4 – 15 XII 2014
 • ważna poprawka do aktualizacji v1.0.3
v1.0.3 – 15 XII 2014
 • dodatkowy raport po artykułach (dla każdego artykułu nowy przycisk)
 • przycisk logowania do strony głównej panelu dla pojedynczego wordpressa (bez konieczności zaznaczania checkboxa i wyboru z listy rozwijanej)
 • globalne ustawienie ilości dla paginacji
 • obsługa dodawania przez proxy
 • dodane automatyczne logowanie do stron z autoryzacją htaccess
 • poprawione wstawianie przycisku more
 • kilka innych poprawek
v1.0.2 – 11 XII 2014
 • godz. 12.12: poprawka: wyświetlanie tagów przy edycji artykułów
 • godz. 11.33: poprawka: instalowanie pluginów dla wersji WordPress 4.0.1
 • kolejna ważna poprawka dla serwerów z włączonym magic quotes (wprowadzanie tekstów ze znakami: ” oraz ’)
v1.0.1 – 10 XII 2014
 • godz. 13.29: poprawka tworzenia nowych grup artykułów
 • poprawka działania panelu dla serwerów z włączonym magic quotes
 • poprawka aktualizacji silnika wordpress
v1.0.0 – 4 XII 2014
Pierwsza publiczna wersja WPis.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow