Test Google AddUrl – czy serwis addurl.i4a.pl jest jeszcze skuteczny?

  • 27 września, 2021

addurl.i4a.pl to serwis, który wykorzystuje możliwość zgłaszania URLi do Google. Serwis zgłasza URLe własnych domen podpiętych pod Google Search Console, ze zgłaszanych URLi zrobione jest przekierowanie 301 na stronę indeksowaną (url dodany do serwisu przez użytkownika w celu zindeksowania). Dzięki temu mamy możliwość indeksowania adresów domen, które nie są podpięte pod Google Search Console.

Czy sposób ten działa? Tak! Liczne testy potwierdzają, że sposób działa, ale nie ma 100% skuteczności. W jaki sposób przeprowadziłem test?

Wziąłem 10 swoich domen, strony niezaspamowane, raczej słabej/średniej jakości zaplecze. Wziąłem też 10 spamowych domen z internetu (mocno zaspamowane fora). Dla każdej domeny wyciągnąłem po 20 podstron niezindeksowanych w Google i to one zostały zgłoszone przez serwis addurl.i4a.pl. Wyniki sprawdziłem po 48 godzinach. Były one bardzo jednoznaczne:

  1. Wszystkie zgłoszone podstrony z mojego zaplecza zostały zindeksowane.
  2. Wszystkie zgłoszone podstrony z 6/10 zaspamowanych forów zostały zindeksowane w 100%.
  3. Żadne zgłoszone podstrony nie zostały zindeksowane w przypadku 4 domen (zaspamowane fora) – indeksacja 0%.

Mój wniosek jest taki, że ostatecznie to Google decyduje czy adres zindeksuje, czy też nie. Ale decyzję wydaje na poziomie domeny, a nie poszczególnej podstrony. B rany pod uwagę autorytet domeny czy też po prostu brak specjalnego oflagowania domeny przez Google. Napiszę nawet więcej: Google bierze pod uwagę również IP przy podejmowaniu decyzji o indeksacji… Z moich obserwacji wynika, że Google na nałożone spore limity indeksowania podstron per IP w danej jednostce czasowej. Przy problemach z indeksowaniem przeniesienie strony na inny adres IP często powoduje, że indeksacja nagle rusza z kopyta.

Czyli: addurl.i4a.pl działa świetnie. W przypadku braku indeksacji jest niemal pewne, że coś nie tak jest ze stroną lub z serwerem na którym stoi.

 

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow