WPis to nowy panel do zarządzania dużymi ilościami WordPress (osługuje również platformy Web2.0 postawione na WordPress). Przedstawiam krótką (prawie 6 minutową) prezentację panelu WPis. Nie pokazałem na niej wszystkich opcji, bo musiałbym 2 dni produkować filmik. Stąd ograniczyłem się do pokazania dodawania artykułów, moderowania komentarzy, usuwania i dodawania linków do blogroll.

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow